Perioada de valabilitate6 luni
Domeniu de activitate
  • Servicii
țarăRomânia
Dată ÎnregistrareMarch 9, 2021
Exprima-ti interesul
Titlu

Invatamant universitar

are ca scop dezvoltarea și promovarea
activităţilor educație, de cercetare ştiinţifică, transfer de
know-how, inovare, transfer de tehnologie și antreprenoriat
inovator precum și promovarea valorilor științei, culturii și
civilizației pentru dezvoltarea societății românești integrate
în spațiul European și internațional, pentru consolidarea unei
societăți bazate pe cunoaștere, şi are următoarele obiective:
promovarea și intensificarea cooperării non-profit ȋn
domeniul educaţiei şi al cercetării ştiinţifice cu
organizaţii naţionale şi internaţionale;
implicarea membrilor comunităţii ULBS ȋn activităţi
non-profit;
sprijin pentru cadrele didactice ale ULBS pentru
accesarea de fonduri din programe educaţionale şi de
cercetare naţionale şi internaţionale;
implementarea unor programe de burse pentru
promovarea cercetării ştiinţifice, a educaţiei şi
formării profesionale;
crearea şi operarea unei infrastructuri de cercetare,
dezvoltare şi inovare;
organizarea și derularea de activități de promovare a
imaginii ULBS, atât în țară cât și în străinătate;
diseminarea rezultatelor cercetărilor prin organizarea
și desfășurarea unor conferințe, simpozioane sau
workshop-uri;
publicarea rezultatelor cercetării;
editarea de publicații proprii și de specialitate;
sprijinirea dezvoltării campusului universității ca un
campus al excelenței în cunoaștere;
stimularea inovării si a transferului tehnologic în
scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor
cercetării, transformate în produse, procese şi servicii
noi sau îmbunătățite;
gestionarea și promovarea portofoliului de drepturi
de proprietate intelectuală rezultate în urma proceselor de cercetare și educație.

De-a lungul
timpului s-a reușit punerea în aplicare a unor proiecte
finanțate de diverse organisme în vederea dezvoltării unor
sectoare strategice. Parteneriatele naționale sau
internaționale prin care s-au implementat proiectele propuse
au subliniat capacitatea comunității academice sibiene de a
oferi prin cercetări elaborate soluții viabile, inovatoare în
rezolvarea unor probleme tehnice, economice și de
dezvoltare ale societății.
Activitati:
promovarea universității, promovarea și susținerea
unor programe de studii universitare sau
postuniversitare;
proiecte de consultanță/ cercetare în parteneriat cu
mediul de afaceri;
proiecte de cercetare şi proiecte educaţionale ȋn
cadrul unor programe naţionale şi internaţionale;
promovarea şi administrarea unor proiecte de
cercetare susţinute de fundaţia Hasso Plattner
Institute dar şi din alte fonduri;
manifestări ştiinţifice;
cursuri / traininguri / workshop-uri pe termen scurt;
servicii de laborator (testări/ prototipări/
demonstrații/ validări);
dezvoltarea și gestionarea portofoliului de drepturi
de PI;
activități de antreprenoriat inovator (tehnologic și
social)
networking cu mediul de afaceri
“Casa științei” –activități experimentale pentru
mediul preuniversitar şi pentru publicul larg

Promovarea programelor de studii în limbi de
circulaţie internaţională, a metodelor de predare
bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea
implementării Sistemului European de Credite
Transferabile reprezintă garanţii pentru
consolidarea procesului de învăţământ.

Parteriat pentru scriere proiecte.
Misiune
Broker de cunoștințe și formator de competențe prin
promovarea excelenței și sustenabilității în învățământ și
cercetare
Valori
8 seturi de valori: Spiritul antreprenorial, Cultura
organizațională, Resursa umană, Educația sustenabilă,
Inovarea, Cercetarea de excelență, Calitatea, Deschiderea
Viziune
Lider în educație și cercetare la nivel regional și național, cu
vizibilitate international
Unităţile de cercetare grupează personalităţi
ştiinţifice ale comunităţii academice şi tineri cercetători,
oferind cadrul de desfăşurare a activităţilor de cercetare
ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii avansate
ale ştiinţei.

Anul înființării:

1969

Cifra de afaceri in milioane de euro:

Între 10 si 50 de milioane de euro

Numărul de angajați:

> 250

Cod CAEN / CUI

8542

  • Engleză
Certificare / Standard de calitate:
  • Altele
Certificare / Standard de calitate:

Compania este deja angajata in cooperare internationala:

Da

0% - 9%

Solicit:
  • Activități de subcontractare / externalizare
Perioada de valabilitate

6 luni

Țările țintă
  • Greece
  • Italy
  • Romania
Tip de parteneri
  • Companie
Domeniu de activitate
  • Servicii
Experiență de cooperare transnațională
  • Nicio preferință
Asteptarile avute privind potentialul partener de cooperare

Nu este cazul

Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here$9.99100 daysPay Per Listing0 regular & 2 featured listings


Active

$15.99Unlimited daysPackage99 regular & 5 featured listings


Active

$19.99Unlimited daysPackage200 regular & 50 featured listings


Change Pricing Plan

We recommend you check the details of Pricing Plans before changing. Click Here$5Unlimited daysPay Per Listing0 regular & featured listings$9.99Unlimited daysPay Per Listing0 regular & featured listings


Active

$15.99Unlimited daysPackageUnlimited regular & featured listings


Translate »